rEFeS

Program do rozliczania projektow dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego

REFES

Witamy na stronie www.refes.pl, poświęconej rozwiązaniu informatycznemu wspierającego rozliczanie projektów EFS. Poniżej prezentujemy krótki opis naszego programu. 

 

Zapraszamy do pobiernia oraz testowania naszego programu.

Podstawą realizacji i rozliczenia każdego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest prowadzenie księgowości na ściśle określonych zasadach zgodnych z przepisami krajowymi i UE m.in. umowa/ decyzja o dofinansowanie projektu w ramach PO KL zawiera informacje o konieczności prowadzania wyodrębnionej ewidencji wydatków.

Program REFES jest odpowiedzią na problemy pojawiające się w trakcie realizacji projektów  PO KL dofinansowanych z EFS i ma za zadanie ułatwić oraz wspomóc pracę koordynatora/ kierownika projektów.

Składa się on z dwóch modułów:

1. REFES - ROZLICZANIE WYDATKÓW

2. REFES - EWIDECJA BENEFICJENTÓW

 

REFES - ROZLICZANIE WYDATKÓW

 

* prowadzenie ewidencji ponoszonych w projekcie wydatków  w powiązaniu z odpowiednimi podkategoriami projektu,
* bieżący monitoring wykorzystania budżetu w poszczególnych kategoriach,
* rozliczanie kilku projektów jednocześnie.

Pełna kontrola nad wydatkami to główna zaleta naszego rozwiązania.
Jako aplikacja wielostanowiskowa umożliwia użytkownikom wgląd do danych zgromadzonych na serwerze, który jest ściśle kontrolowany poprzez system uprawnień użytkowników. Każda uprawniona osoba będzie mogła na bieżąco kontrolować wydatki i sprawdzać faktury.
Dzięki dodatkowemu modułowi ADOK możemy na bieżąco załączać (bezpośrednio ze skanera lub pliku) do programu wszystkie dokumenty związane z projektem: korespondencję z jednostką wdrażającą, faktury i rachunki.

Natomiast współpraca z programem KASA umożliwia bezpośrednio tworzenie raportów kasowych.

Aby móc w pełni korzystać z programu należy najpierw zaimportować wniosek o dofinansowanie w postaci XML. Program sczyta budżet szczegółowy oraz pozostałe informację niezbędne do określenia sposobu rozliczania kosztów pośrednich i cross-financingu. Następnym krokiem jest aktywacja danego projektu w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności programu.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy bezproblemowo zarządzać finansami w projekcie.
Systematyczne wprowadzanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz powiązanie ich z odpowiednimi podkategoriami budżetu umożliwia na bieżąco obserwację stopnia wykorzystania środków w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kategorii budżetu. Program umożliwia podgląd poniesionych wydatków i dowolnym przedziale czasu lub wszystkich jednocześnie.

Stworzony generator wydruków umożliwia przygotowanie zestawień finansowych niezbędnych do rozliczeń z jednostką nadrzędną, w tym załącznik nr 1 do wniosku o płatność „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki projektu”.


REFES-EWIDENCJA BENEFICJENTÓW


Moduł opracowany został na potrzeby rozliczania projektów wieloletnich, związany z pełną ewidencją informacji o uczestnikach. Dzięki możliwości szybkiego powiązywania projektów, moduł gwarantuje analizę przepływu uczestników przez cały okres rozliczeniowy projektów wieloletnich. Zaletą modułu jest możliwość korzystania z gotowej bazy danych uczestników dla wszystkich rozliczanych projektów, co eliminuje konieczność ponownej ich rejestracji.

Moduł Beneficjenta to przede wszystkim: 

- Tworzenie Kartoteki uczestników,
- Powiązywanie uczestników z wybranym projektem,
- Rejestracja danych określających warunki oraz zasady udziału uczestników w ramach danego projektu,
- Możliwość generowania zestawień wynikających z załącznika nr 2 – Przepływ Uczestników,
- Rejestracja danych uczestników projektu pod kątem PEFS (Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu  

  Społecznego 2007 dla PO KL),

- Pełna współpraca z Formularzem PEFS 2007 dla PO KL, poprzez możliwość generowania pliku eksportowego danych    o uczestnikach projektu.

Moduł Beneficjenta stanowi kompleksowe narzędzie monitorowania danych
o uczestnikach którzy brali udział we wszystkich projektach rozliczanych przez daną Jednostkę. W sposób znaczący wspomaga sprawozdawczość wynikającą z przepisów EFS,
co przekłada się na prawidłowe rozliczenie realizowanych projektów.