rEFeS

Program do rozliczania projektow dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego

Przeznaczenie

Program REFES przeznaczony jest dla:

  • Konsultantów Funduszy Europejskich
  • Księgowych
  • Członków zespołów projektowych
  • Przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za rozliczanie projektów
  • Instytucji szkoleniowych z zakresu EFS